Vstrekovacie čerpadlo Tatra 148, PV8A9K915i1547

55 – Vstrekovacie čerpadlo Tatra 148