Sejačky

Sejačka na kukuricu

Sejačka na kukuricu

Sejačka určená na presnú sejbu kukurice s prihnojovaním s možnosťou nastavenia rozteče riadkov, ako aj vzdialenosti vysiatych zŕn kukurice v riadkoch. Sejačka obsahuje dávkovač na hnojivo. V ponuke viacero druhov sejačiek ...
Sejačka 16 riadková na obilniny s prihnojovaním

Sejačka 16 riadková na obilniny s prihnojovaním

Sejačka 16-riadková na obilniny má jednoduchú, spoľahlivú konštrukciu. Sejačka má zásobníky na osivo aj na hnojivo. Dávkovanie osiva aj hnojiva je plynulo nastaviteľné. Pohon dávkovacieho mechanizmu je cez reťazový prevod od ...