Hydromotory/


Hydromotor 36, MP36C, OMP36, MP32C, OMP32 151-0341

324 – hydromotor 36

Hriadeľ – valcová, priemer                        25 mm

Maximlny vstupný tlak                              165 bar

Maximálny krútiaci moment                    55 Nm

Maximálny prietok                                      55 litrov

Maximálne otáčky pri 55 l                         1500/min

Maximálny výkon                                         8 kWHydromotor 36, MP36SH, OMP36, OMP32

2574 – hydromotor 36

Hriadeľ – drážkovaná, priemer                25,4 mm

Maximlny vstupný tlak                              165 bar

Maximálny krútiaci moment                    55 Nm

Maximálny prietok                                      55 litrov

Maximálne otáčky pri 55 l                        1500/min

Maximálny výkon                                        8 kW

 Hydromotor 50, MR50CD, MRN50CD, OMR50 151-0410

3428 – hydromotor 50

Hriadeľ – valcová, priemer                        25 mm

Maximlny vstupný tlak                              165 bar

Maximálny krútiaci moment                    100 Nm

Maximálny prietok                                       40 litrov

Maximálne otáčky pri 40 l                          755/min

Maximálny výkon                                         7 kWHydromotor 50, MP50SH, OMP50 151-0630

1173 – hydromotor 50

Hriadeľ – drážkovaná, priemer                25,4 mm

Maximlny vstupný tlak                              165 bar

Maximálny krútiaci moment                   100 Nm

Maximálny prietok                                      60 litrov

Maximálne otáčky pri 60 l                        1150/min

Maximálny výkon                                       10 kWHydromotor 63, MP63C, OMP63, OMP60 151-0319

3904 – hydromotor 63

Hriadeľ – valcová, priemer                         25 mm

Maximlny vstupný tlak                               165 bar

Maximálny krútiaci moment                     101 Nm

Maximálny prietok                                       45 litrov

Maximálne otáčky pri 45 l                          720/min

Maximálny výkon                                          8 kW

 Hydromotor 63, MR63CD, MRN63CD, OMR63

3429 – hydromotor 63

Hriadeľ – valcová, priemer                         25 mm

Maximlny vstupný tlak                               165 bar

Maximálny krútiaci moment                     124 Nm

Maximálny prietok                                        40 litrov

Maximálne otáčky pri 40 l                           630/min

Maximálny výkon                                           8 kW

 Hydromotor 80, MR80CD, MRN80CD, OMR80 151-0411

3430 – hydromotor 80

Hriadeľ – valcová, priemer                         25 mm

Maximlny vstupný tlak                               165 bar

Maximálny krútiaci moment                    190 Nm

Maximálny prietok                                      60 litrov

Maximálne otáčky pri 60 l                         750/min

Maximálny výkon                                        12,5 kW

 Hydromotor 80, BM1-80

3445 – hydromotor 80

Hriadeľ – valcová, priemer                          25 mm

Maximlny vstupný tlak                               165 bar

Maximálny krútiaci moment                    129 Nm

Maximálny prietok                                       60 litrov

Maximálne otáčky pri 60 l                          740/min

Maximálny výkon                                         10,2 kW

 Hydromotor BM1 80

4321 – Hydromotor  BM1 80

Hriadeľ – valcová, priemer             

Maximálny vstupný tlak                 12.5 bar

Maximálny krútiaci moment        129 Nm

Maximálny prietok                           60 litrov

Maximálne otáčky pri 75 l             740/min

Maximálny výkon                             10,2 kWHydromotor 80, MR80CB, OMR80 151-0242,

3686 – hydromotor 80

Hriadeľ – valcová, priemer                         32 mm

Maximlny vstupný tlak                               165 bar

Maximálny krútiaci moment                    190 Nm

Maximálny prietok                                       60 litrov

Maximálne otáčky pri 60 l                          750/min

Maximálny výkon                                        12,5 kW

 Hydromotor BM5 80, MS80C, OMS80 151F0500

3692 – Hydromotor  BM5 80

Hriadeľ – valcová, priemer               32 mm

Maximálny vstupný tlak                 17.5 bar

Maximálny krútiaci moment        178 Nm

Maximálny prietok                           75litrov

Maximálne otáčky pri 75 l             850/min

Maximálny výkon                             15,5 kWHydromotor 100

2260 – hydromotor 100

Hriadeľ – drážkovaná, priemer                25,4 mm

Maximlny vstupný tlak                               165 bar

Maximálny krútiaci moment                    182 Nm

Maximálny prietok                                       60 litrov

Maximálne otáčky pri 60 l                         615/min

Maximálny výkon                                        11 kW