Štartér Liaz, V3S

Štartér Liaz, V3S, Tatra, Š-180, MTS, Škoda 180