Sejačka na kukuricu

Sejačka určená na presnú sejbu kukurice s prihnojovaním s možnosťou nastavenia rozteče riadkov, ako aj vzdialenosti vysiatych zŕn kukurice v riadkoch. Sejačka obsahuje dávkovač na hnojivo.

V ponuke viacero druhov sejačiek (2-riadkové ,3-riadkové, 4-riadkové, 5-riadkové, 6-riadkové)