Rozvádzač joystick 80

3727 – Hydraulický rozvádzač 2-sekčný, 80 litrov/minutu, krížové joystickové ovládanie

hydraulický rozvádzač