Rozvádzač dvojpákový 40

3778 – Rozvádzač dvojpákový 40 litový

1. sekcia na jednočinný valec

2. sekcia s plávajúcou polohou