Rozvádzač dvojpákový 40 s diaľkovým ovládaním

4245- Rozvádzač dvojsekčný, ovládaný lanami, lanovodmi

                  Voliteľná dĺžka lana 1m, 1,5m, 2m, 3m