Rozvádzač 3-sekčný s joystickom

4528 – Rozvádzač 3 sekciový, prietok do 80 litrov za minútu. Ovládanie jedným joystickom a jednou pákou

 Rozvádzač 3-sekčný s joystickom Rozvádzač 3-sekčný s joystickom