Piestové hydraulické čerpadlo na vyvážačku

4940 – Piestové hydraulické čerpadlo na vyvážačku. Piestikové čerpadlo 125 cm3 s vnútorným drážkovaním na hriadeli. Čerpadlo na 6 drážkový vývodový hriadeľ traktora.

Piestové čerpadlo na vyvážačku piston pump agro shaft