Hydraulické riadenie 500 s ventilovým blokom (orbitrol)

2270 –  hydraulické riadenie 500 s ventilovým blokom (orbitrol)