Hydromotor Orsta A32/16 Orsta A32/20

107 – hydromotor Orsta A32/16 Orsta A32/20 na pohon vývevy. 6 drážková hriadeľ, bočné vývody.

hydromotor Orsta A32/20  hydromotor Orsta A32/16