hydromotor MMS 12,5C

Hydraulický motor, hydromotor MMS12,5C

Hriadeľ – valcová, priemer                        16 mm

Maximlny vstupný tlak                              140 bar

Maximálny krútiaci moment                    16 Nm

Maximálny prietok oleja                            20 l/min

Maximálne otáčky pri 55 l                         1550 rpm

Maximálny výkon                                         2,4 kW