Hydromotor MMS 12,5C

Hydromotor MMS12,5C , hydraulický motor, hydromotor

Hriadeľ – valcová, priemer                        16 mm

Maximlny vstupný tlak                              140 bar

Maximálny krútiaci moment                    16 Nm

Maximálny prietok oleja                            20 l/min

Maximálne otáčky pri 55 l                         1550 rpm

Maximálny výkon                                         2,4 kW

Hydromotor MMS 12,5C Hydromotor MMS 12,5C