Hydromotor Calzoni Sperry Vickers Parker

Hydromotor Calzoni, Sperry Vickers, Parker

Radiálny piestový hydromotor Calzoni, Sperry Vickers, Parker.

Pracovný tlak Pn-250 bar

MR1100G-N1N1N1N1N    1000/47740

MR 700 N3

hydromotor Calzoni hydraulic motor Calzoni radial piston motor piston hydraulic motor Sperrerry Vickers Parker hydraulic motor hydromotor na lis Denison Parker Calzoni Denison hydraulic motor Parker MR700