Hydromotor BM2 250, MRF250CB, OMR250 151-0247

4317 – Hydromotor  BM2 250, 4 dierová príruba

Hriadeľ – valcová, priemer             32 mm

Maximálny vstupný tlak                 175 bar

Maximálny krútiaci moment         352 Nm

Maximálny prietok                           60 litrov

Maximálne otáčky pri 75 l              240 ot/min

Maximálny výkon                             10 kW

Hydromotor  BM2 250