Hydromotor 315, OMS315, MS315

584 – Hydromotor 315

Hriadeľ – valcová, priemer         32 mm

Maximálny vstupný tlak             165 bar

Maximálny krútiaci moment     825 Nm

Maximálny prietok                       75 litrov

Maximálne otáčky pri 75 l          240/min

Maximálny výkon                           15 kW