Čerpadlo na bager Schaeff a Zeppelin

Hydraulické čerpadlo na bager Schaeff, bager Zeppelin

Čerpadlo na mini bager Schaeff a na minibagre Zeppelin.