Brzdové čeľuste na vlečku, lepené obloženie

845 – brzdové čeľuste na vlečku s nalepeným obložením. Čeluste  na traktorovú vlečku.