Hydromotor 160

3442 – hydromotor 160

Hriadeľ – valcová, priemer           25,4 mm

Maximlny vstupný tlak                 165 bar

Maximálny krútiaci moment     363 Nm

Maximálny prietok                       60 litrov

Maximálne otáčky pri 60 l          375/min

Maximálny výkon                         11,5 kW