Hydromotor 500

5386 – Hydromotor 500

Hydraulický motor orbitálny.

Geometrický objem: 474,6 cm3

Maximálny vstupný tlak: 230 bar

Maximálny krútiaci moment: 850 Nm

Maximány prietok: 75 lit/min

Maximálne otáčky: 160 ot/min

Maximálny výkon:8,4 kW

Hriadeľ valcová:

Referenčné označenie: MS475C, MS475