Rozvádzač dvojpákový s plávajúcou polohou

3788 – Rozvádzač dvojpákový 40  s plávajúcou polohou

1. sekcia na ovládanie dvojčinného valca, hydromotora

2. sekcia s plávajúcou polohou