Prevodovka vývevy

1573 – Prevodovka vývevy na traktorovú cisternu, na traktorový fekál