Hydraulické riadenie 800, OSPC 800 ON (orbitrol 800)

990 – Hydraulické riadenie 800 (orbitrol 800)