Hydromotor BM2 160, MRF 160CB, OMR160 151-0244

1071 – Hydromotor  BM2 160 el 4diery

Hriadeľ – valcová, priemer              32 mm

Maximálny vstupný tlak                165 bar

Maximálny krútiaci moment        363 Nm

Maximálny prietok                          60 litrov

Maximálne otáčky pri 75 l           375/min

Maximálny výkon                           11,5 kW