Hydromotor 250

3690 – hydromotor 250

Hriadeľ – valcová, priemer                         32 mm

Maximlny vstupný tlak                               165 bar

Maximálny krútiaci moment                     352 Nm

Maximálny prietok                                       60 litrov

Maximálne otáčky pri 60 l                           240/min

Maximálny výkon                                          8 kW