Hydraulický valec – zdvih výložníka Locust 750, 752

Hydraulický valec – zdvih výložníka.

Použitie: šmykom riadený nakladač Locust 750, 752

HV 63/36×630, HV 63/36/630