Hydraulický valec – Kubota K71-3

Hydraulický valec – Kubota K71-3

Hydraulický valec - Kubota K71-3  Hydraulický valec - Kubota K71-3