Hydraulický rozvádzač RHP20

Hydraulický rozvádzač 2 sekčný ovládaný vzduchom. Ventil ovládania sklápača RHP20.