hydraulický rozvádzač ovládaný elektromagnetmi

Hydraulický rozvádzač s elektrickým ovládaním.

Hydraulický rozvádzač ovládaný elektromagnetmi. Elektromagnety volitelne12V alebo 24V. Rozvádzač RPE2 04, CETOP RP 121H

hydraulický rozvádzač s elektrickým ovládaním