Hydraulický rozvádzač 6-sekčný 80 elektrický

4997 – Hydraulický rozvádzač 6 -sekčný 80 elektrický. Rozvádzač 6-sekcií s prietokom 80 litrov, elektrický 12V.

Hydraulický rozvádzač 6 -sekčný 80 elektrický Hydraulický rozvádzač 6 -sekčný 80 elektrický Hydraulický rozvádzač 6 -sekčný 80 elektrický Hydraulický rozvádzač 6 -sekčný 80 elektrický