Hydraulický rozvádzač 5-pákový

4988 – 5-pákový hydraulický rozvádzač s prietokom 40 litrov za minutu

2 sekcie určené na ovládanie jednočinného valca

1 sekcia s aretovaním polôh,

2 sekcie určené na ovládanie dvojčinného valca

5 pákový hydraulický rozvádzač s prietokom 40 litrov za minutu 5 pákový hydraulický rozvádzač s prietokom 40 litrov za minutu