Hydraulický rozvádzač 5-pákový

4988 – 5-pákový hydraulický rozvádzač s prietokom 40 L/min

2 sekcie určené na ovládanie jednočinného valca,

1 sekcia s aretovaním polôh,

2 sekcie určené na ovládanie dvojčinného valca