Hydraulický rozvádzač 16BRP2

Hydraulický rozvádzač 16BRP2. Vzduchom ovládaný hydraulický rozvádzač 16 B RP2. Pneumaticky ovládaný hydraulický rozvádzač 16 RP2. Prietok 80-100litrov/min, pneumatické ovládanie.

Hydraulický rozvádzač 16BRP2