Dvojité hydraulické čerpadlo

Dvojité hydraulické čerpadlo.

5485 – Zubové hydraulické čerpadlo dvojité, s geometrickým objemom 11/1,7 cm3.

Dvojité hydraulické čerpadlo Dvojité hydraulické čerpadlo Dvojité hydraulické čerpadlo 11/1,7 hydraulické čerpadlo zubové čerpadlo