854 – Štartér 24V – opravený

IFA W50, Fortschritt E512 E514

Referenčné čísla: IM18 8EA737095001 11139156 AEZ5539 CS950