Štartér traktor RS09

4277 – štartér na RS09

Použitie: nosič náradia, traktor RS09