5587 – kompresor s vlastným mazaním

5587 – Kompresor s vlastným mazaním. Kompresor pre traktory, sejačky. Jednopiestový kompresor chladený vzduchom.

5587 - Kompresor s vlastným mazaním 5587 - Kompresor s vlastným mazaním Jednopiestový regulátorový kompresor s chladeným vzduchom a vlastným rozstrekovým mazaním.  5587 - Kompresor s vlastným mazaním.