Kompresor Renault, Karosa 900, RVI

3747 – Kompresor Renault, Karosa 900, RVI

Referenčné čísla:  LP4832 3500002 0005001840471 E5001840471 5000694727 5001840479 5001840477