3733 – čerpadlo riadenia, servoriadenia, serva, na lesný traktor  LKT 80, LKT 81

3733 – čerpadlo riadenia, servoriadenia, serva, na lesný traktor  LKT 80, LKT 81

Použitie:  riadenie, servoriadenie, servo, lesný traktor  LKT 80, LKT 81

Referenčné čísla: UN32L07, U32L07